44. Sayı

İÇİNDEKİLER
 • BİR MİTİN İZİNİ SÜRMEK: KÜRT TOPLUMUNDA “İLK GECE HAKKI”
  FIRAT AYDINKAYA
 • SERPÊHATIYA LEVHAYEKE KINCÊN ROHILATÊ
  ROHAT ALAKOM
 • ANKARA HÜKÜMETİ İLE ŞEYH MAHMUT BERZENCİ YAKINLAŞMASI / HÜSNÜ GÜRBEY
  MAHSUNİ GÜL
 • DOSYA 15-41 KÜRT-YUNAN İLİŞKİLERİ TARİHİ -II
 • MEVLANZADE RIFAT BEY’İN ATİNA’DA ÇIKARDIĞI GAZETELER FARUK VE CİHAD
   MURAT ISSI
 • ŞÊWEKAR Û GRAFÎKERÊ KURD: SERHAD BAPÎR
  TAHIRXAN GIRAVÎ
 • PIREK DI NAVBERA GELÊN KURD Û YEWNAN DE: XALO EMÎN
   MURAT ISSI
 • YUNANİSTAN’DA KÜRT ÖĞRENCİ OLUŞUMLARI VE ETKİLERİ 
  TAHİRXAN GIRAVÎ
 • COĞRAFÎ VE SİYASÎ BİR TERİM OLARAK KURDİSTAN-III
  NASRUDDEWLE MARDUX
 • KÜRTLER: FRANSIZ DİPLOMATİK ARŞİVLERİNE GÖRE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ÜZERİNE
  ADNAN KEĞİ
BASIN METNİ


 

44. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
 Nasruddewle Mardux
COĞRAFÎ VE SİYASÎ BİR TERİM OLARAK KURDİSTAN-III
COĞRAFÎ VE SİYASÎ BİR TERİM OLARAK KURDİSTAN-III
(43. sayıdaki yazının devamı) On altıncı yüzyıl Osmanlı coğrafyacılarından Âşık Mehmet (d.1557) Menâzirü’l-Avâlim isimli çalışmasında ‘Bîsütûn Dağı’ndan söz ederken, “‘Irak-ı ‘Acem’den olan Kürdistân’dadür” ifadesini kullanarak İran Kürdistanı’nı ...
devamını oku >
Tahirxan Giravî
YUNANİSTAN’DA KÜRT ÖĞRENCİ OLUŞUMLARI VE ETKİLERİ 
YUNANİSTAN’DA KÜRT ÖĞRENCİ OLUŞUMLARI VE ETKİLERİ 
1957 Sonbahar’ında Atina’da, Kifisias bölgesinde bulunan Theoksenia Oteli’nde, Yunan Sömürge Karşıtı (Anti-Sömürgeci) Derneği’nin katkılarıyla, Birinci Akdeniz ve Ortadoğu Anti-Sömürgeci Konferansı düzenlenmişti. Konferansa Kürtleri temsilen Prenses Rewşen Bedirxan ve bir grup arkadaşı iştirak etmişlerdi. ...
devamını oku >
Murat Issı
Mevlanzade Rıfat Bey’in Atina’da çıkardığı gazeteler Faruk ve Cihad
Mevlanzade Rıfat Bey’in Atina’da çıkardığı gazeteler Faruk ve Cihad
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen radikal Kürt milliyetçi hareketinin en önemli isimlerinden biri olan Süleymaniye kökenli Mevlanzade Rıfat Efendi’nin Atina’da çıkardığı Faruk ve Cihad isimli iki taşbaskı gazete vardır. Bu gazetelerin basın dünyasına ...
devamını oku >
 Hüsnü Gürbey - Mahsuni Gül
ANKARA HÜKÜMETİ İLE ŞEYH MAHMUT BERZENCİ YAKINLAŞMASI
ANKARA HÜKÜMETİ İLE ŞEYH MAHMUT BERZENCİ YAKINLAŞMASI
Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıktı. İtilaf devletleri tarafından varlığına son verildi, toprakları parçalandı ve paylaşıldı. Böylece Kürt halkı da dahil olmak üzere, yüzyıllardan beri Osmanlı egemenliği altında yaşamakta olan Türk olmayan halklar için ulusal kurtuluş imkanı ...
devamını oku >
Fırat Aydınkaya
Bir Mitin İzini Sürmek: Kürt Toplumunda “İlk Gece Hakkı”
Bir Mitin İzini Sürmek: Kürt Toplumunda “İlk Gece Hakkı”
Taner Akçam’ın Gazete Duvar’a verdiği mülakat ve ardından sert eleştirilere rağmen iddiasında sebat etmesi Kürt sokağında neredeyse infialle karşılandı. Sosyal medyada Akçam, hayli sert ithamlara maruz kaldığı gibi yazı yazmak suretiyle iddiasına mukabele ...
devamını oku >